Đôi nét về Trung Cấp Tây Sài Gòn

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Trường đào tạo các khóa học ngắn hạn và đảm bảo việc làm cho các sinh viên đang theo học..

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

Được thiết kế không chỉ bám sát chương trình khung của Bộ theo quy định, mà còn được…

BẰNG CẤP CHÍNH QUÝ, CHỨNG CHỈ

Sau khi tốt nghiệp 12 tháng, học viên đã có thể hoàn tất thủ tục để xin chứng chỉ hành nghề…

Học viên được lựa chọn thời gian học một cách linh hoạt nhưng vẫn được đảm bảo về tiến độ chương trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Bằng Tốt Nghiệp hệ Chính quy. Hoàn toàn có thể xin giấy phép hành nghề và học liên thông ở bậc cao hơn một cách dễ dàng.


Triết lý giáo dục

Phát triển toàn diện

Trung Cấp Tây Sài Gòn đều được trang bị đầy đủ cho một sự nghiệp xán lạn, từ đó xây dựng cho mình cuộc sống ý nghĩa, hiệu quả, thỏa mãn và mang lại ảnh hưởng tích cực.

Học tập suốt đời

Trung Cấp Tây Sài Gòn vun đắp tinh thần học tập trọn đời cho mọi cá nhân tại đây, để họ tiếp tục bồi đắp tri thức, rèn luyện kỹ năng từ sau khi tốt nghiệp đến suốt đường đời.

Đạo đức

Trung Cấp Tây Sài Gòn mang lại những trải nghiệm học tập đậm tính nhân văn, lồng ghép những giá trị truyền thống vào chương trình học để nuôi dưỡng đạo đức của người học.

Ảnh hưởng tích cực

Trung Cấp Tây Sài Gòn tạo nhiều cơ hội cho người học mang lại những đóng góp hữu ích và tạo ra ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng.