Trường Trung cấp Sài Gòn

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, Trung cấp Tây Sài Gòn hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật. Dưới đây là các nghành nghề đào tạo hiện nay tại Trung cấp Tây Sài Gòn