Khóa ngắn hạn châm cứu

cham-cuu-nang-cao

Khóa học ngắn hạn châm cứu, được thiết kế dựa trên chương trình chuẩn của ngành Y sĩ y học cổ truyền. Khóa học đã được hiệu chỉnh lại cho phù hợp với đối tượng và thời gian đào tạo, cũng như nhu cầu của học viên. Đối tượng tham gia khóa ngắn châm cứu là…