Điều dưỡng Y học cổ truyền

1. Điều dưỡng Y học cổ truyền là gì? Ngành Điều dưỡng y học cổ truyền là một lĩnh vực y tế đặc biệt tập trung vào việc chăm sóc và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền (YHCT). Trong ngành này, các điều dưỡng viên được đào tạo để hiểu và áp…

Tuyển sinh và đào tạo Y sĩ y học cổ truyền ONLINE năm 2023

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2023 của Trường trung cấp Tây Sài Gòn, phòng Đào tạo trân trọng thông báo Kế hoạch nhập học bổ sung lớp Y sĩ y học cổ truyền ONLINE, nhập học tháng 10 & 11 năm 2023. Nội dung cụ thể như sau Đối tượng tuyển sinh Công dân tốt nghiệp…

Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Thông tin tuyển sinh ngành Kĩ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng – Trường trung cấp Tây Sài Gòn, đào tạo Kĩ thuật VLTL và phục hồi chức năng uy tín