Thông báo chiêu sinh và khai giảng lớp Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tháng 5 năm 2022

Đối tượng  Các cá nhân có nhu cầu muốn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng Thời gian và địa điểm đào tạo Thời gian đào tạo: 3 tháng  (120 tiết) Học vào Chủ Nhật hàng tuần Khai giảng: 8h00 ngày 15/5/2022 Địa điểm đào…

Chiêu sinh lớp ngắn hạn Châm cứu cơ bản

Học châm cứu là học những gì?

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2021 của Trường Trung cấp Tây Sài Gòn, Trung tâm đào tạo Ngắn hạn Trường TC Tây Sài Gòn trân trọng thông báo chiêu sinh lớp CHÂM CỨU CƠ BẢN với nội dung như sau: Đối tượng chiêu sinh lớp ngắn hạn Châm cứu cơ…

Chiêu sinh lớp ngắn hạn Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2021 của Trường Trung cấp Tây Sài Gòn, Trung tâm đào tạo Ngắn hạn Trường TC Tây Sài Gòn trân trọng thông báo chiêu sinh lớp VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG với nội dung như sau: Đối tượng chiêu sinh lớp…

Chiêu sinh lớp ngắn hạn Châm cứu nâng cao

Học châm cứu bấm huyệt có giới hạn độ tuổi không? Học châm cứu bấm huyệt ở độ tuổi 30 trở lên có được không?

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2020 của Trường Trung cấp Tây Sài Gòn, Trung tâm đào tạo Ngắn hạn Trường TC Tây Sài Gòn trân trọng thông báo chiêu sinh lớp CHÂM CỨU NÂNG CAO với nội dung như sau: Đối tượng chiêu sinh lớp ngắn hạn Châm cứu nâng…

Chiêu sinh lớp ngắn hạn Kinh dịch & ứng dụng trong đông y

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2020 của Trường Trung cấp Tây Sài Gòn, Trung tâm đào tạo Ngắn hạn Trường TC Tây Sài Gòn trân trọng thông báo chiêu sinh lớp KINH DỊCH & ỨNG DỤNG TRONG ĐÔNG Y với nội dung như sau: Đối tượng chiêu sinh lớp ngắn…