Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2020 của Trường Trung cấp Tây Sài Gòn, Trung tâm đào tạo Ngắn hạn Trường TC Tây Sài Gòn trân trọng thông báo chiêu sinh lớp XOA BÓP BẤM HUYỆT CƠ BẢN với nội dung như sau:

Đối tượng chiêu sinh lớp ngắn hạn Xoa bóp bấm huyệt cơ bản

Là các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, thái độ, kỹ năng thực hành xoa bóp bấm huyệt.

Thời gian đào tạo lớp ngắn hạn Xoa bóp bấm huyệt cơ bản

Lớp ngắn hạn có thời gian đào tạo 120 tiết học, trong đó dành 2 phần 3 thời lượng đào tạo lý thuyết và 1 phần 3 dành cho phần thực hành.

Địa điểm đào tạo Xoa bóp bấm huyệt cơ bản

Học viên học tại trường và các cơ sở của trường.

Trong trường hợp đủ chỉ tiêu đăng kí học tại địa phương, nhà trường sẽ mở lớp đào tạo tại chỗ cho học viên.

Chỉ tiêu:  30 học viên/ lớp

Khai giảng, thời gian và địa điểm học:

>>> Khai giảng: Lúc 08 giờ 30 ngày 18/10/2020. tại Trường TC Tây Sài Gòn

>>> Địa điểm học: Đường Suối Lội, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TPHCM

>>> Thời gian học: Ngày Thứ 7, Chủ nhật hoặc tối Thứ 6, Thứ 7

Hồ sơ đăng kí học Xoa bóp bấm huyệt cơ bản

Hồ sơ đăng ký gồm

 • 2 tấm ảnh 3×4 (ảnh không chụp quá 6 tháng)
 • Chứng minh nhân dân photo

dang ki online

Chương trình đào tạo lớp ngắn hạn Xoa bóp bấm huyệt cơ bản

Mục tiêu đào tạo:

  1. Kiến thức

   • Trình bày được tầm quan trọng của xoa bóp bấm huyệt trong thẩm mỹ, phục hồi sức khỏe, cải thiện, phòng và điều trị bệnh.

   • Trình bày được cơ sở lý luận theo y học cổ truyền nền tảng xoa bóp – bấm huyệt.

   • Giải thích được cơ sở và tác dụng Y học cổ truyền trong xoa bóp – bấm huyệt.

  2. Kỹ năng

   • Thực hành thành thục các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt trong chăm sóc sức khỏe.

   • Thực hành thành thục xoa bóp – bấm huyệt áp dụng vào các vùng cơ thể.

  3. Thái độ

   • Ứng dụng được xoa bóp – bấm huyệt vào thẩm mỹ, phục hồi sức khỏe, cải thiện, chăm sóc sức khỏe.

Chương trình đào tạo: 120 tiết

Tuần

Buổi

Tên bài giảng

Số tiết

Giảng viên

LT

TH

I

Sáng

Khai giảng lớp xoa bóp bấm huyệt cơ bản Khóa 01

Bài 1: Cơ sở lý luận của xoa bóp theo Y học cổ truyền

 • Định nghĩa về xoa bóp;

 • Những nhận thức đúng về xoa bóp

4t

Lãnh đao Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 1: Cơ sở lý luận của xoa bóp theo Y học cổ truyền (tt)

 • Những điều cần chú ý khi chữa bệnh bằng xoa bóp

 • Một đợt chữa bệnh và thời gian một lần xoa bóp

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

II

Sáng

Bài 2: Các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản

 • Những vấn đề cần chú ý trước khi xoa bóp

 • Những thủ thuật xoa bóp cơ bản: thủ thuật tác động lên da

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 2: Các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản

 • Những thủ thuật xoa bóp cơ bản: thủ thuật tác động lên cơ

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

III

Sáng

Bài 2: Các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản

 • Vận động khớp

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 2: Các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản (tt)

 • Thủ thuật tác động lên huyệt

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

IV

Sáng

Bài 2: Các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản (tt): ôn tập lại các thủ thuật tác động lên da, cơ, khớp, huyệt.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 3: Huyệt: cách xác định và những huyệt thường dùng.

 • Định nghĩa huyệt

 • Tác dụng huyệt

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

V

Sáng

Bài 3: Huyệt: cách xác định và những huyệt thường dùng.

 • Các loại huyệt

 • Cách xác định huyệt vị

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 3: Huyệt: cách xác định và những huyệt thường dùng (tt)

 • Những huyệt thường dùng

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

VI

Sáng

Bài 3: Huyệt: cách xác định và những huyệt thường dùng (tt)

 • Những huyệt thường dùng

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 3: Huyệt: cách xác định và những huyệt thường dùng (tt)

 • Những huyệt thường dùng

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

VII

Sáng

Bài 3: Huyệt: cách xác định và những huyệt thường dùng (tt)

 • Những huyệt thường dùng

4t

BSCK1. Trương Minh Hữu Hạnh

Chiều

Bài 3: Huyệt: cách xác định và những huyệt thường dùng (tt)

 • Cách chọn huyệt và phối hợp huyệt

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

VIII

Sáng

Bài 4: Xoa bóp bấm huyệt các vùng cơ thể: Xoa bóp vùng đầu – mặt – cổ

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 4: Xoa bóp bấm huyệt các vùng cơ thể (tt): Xoa bóp vùng lưng

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

IX

Sáng

Bài 4: Xoa bóp bấm huyệt các vùng cơ thể (tt): Xoa bóp chi trên

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 4: Xoa bóp bấm huyệt các vùng cơ thể (tt): Xoa bóp chi dưới

4t

BS. Mã Hoàng Minh

X

Sáng

Bài 4: Xoa bóp bấm huyệt các vùng cơ thể (tt): Xoa bóp vùng ngực

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 4: Xoa bóp bấm huyệt các vùng cơ thể (tt): Xoa bóp vùng bụng

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

BS. Mã Hoàng Minh

THỰC HÀNH

XI

Sáng

Xác định huyệt, các thủ thuật tác động lên huyệt

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Các thủ thuật tác động lên da, cơ, khớp

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

XIII

Sáng

Xoa bóp vùng đầu – mặt – cổ

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Xoa bóp vùng lưng

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

XIV

Sáng

Xoa bóp chi trên

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Xoa bóp chi dưới

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

XV

Sáng

Xoa bóp vùng ngực

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Xoa bóp vùng bụng

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

XVI

Sáng

 • Ứng dụng đa dạng của xoa bóp bấm huyệt vào thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh

 • Ôn tập, giải đáp thắc mắc.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

BS. Mã Hoàng Minh

Chiều

 • Thi lý thuyết

 • Thi thực hành

2t

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

XVII

Sáng

Tổng kết – bế giảng

Trao chứng chỉ đào tạo.

Lãnh đao Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Tổng cộng

86t

36t

Đánh giá và cấp chứng chỉ:

 • Điều kiện mãn khóa:

  • Thời gian học lý thuyết và thực hành: không vắng quá 20% thời gian học lý thuyết, không vắng quá 10% thời gian học thực hành.

  • Điểm thi cuối khóa lý thuyết và thực hành ≥ 5 điểm

 • Thi cuối khóa: Trắc nghiệm 60 câu/ 60 phút

  • Hình thức thi Lý thuyết: bài thi trắc nghiệm 5 chọn 1 (60 câu)
  • Thi thực hành: Mô tả và thực hiện động tác xoa bóp – bấm huyệt. Thực hiện 4 thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt. Thực hiện xoa bóp – bấm huyệt 01 vùng cơ thể.
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học do Trường Trung cấp Tây Sài Gòn cấp.

Nộp hồ sơ và học phí

 • Học phí: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng)

 • Số lượng: 30 học viên

 • Nộp hồ sơ và học phí kể từ ngày ra thông báo.

 • Địa điểm nộp hồ sơ: Trường TC Tây Sài Gòn – Địa chỉ: Đường Suối Lội, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM

Nộp hồ sơ online tại đây

Hình thức đóng học phí

Nộp trực tiếp tại văn phòng Trường Trung cấp Tây Sài Gòn hoặc Chuyển khoản qua ngân hàng :

 • Tên tài khoản:Trường Trung cấp Tây Sài Gòn;
 • Số tài khoản: 060184948675;
 • Ngân hàng: Sacombank chi nhánh An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển khoản: Nội dung CK xin ghi rõ “Đóng học phí lớp Xoa bóp bấm huyệt cơ bản”.

Quyền lợi học viên khi tham gia lớp

>>> Học viên được cung cấp tài liệu học tập miễn phí

>>> Có nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

>>> Bảo lưu: Học viên được bảo lưu học tập 01 Khóa học (Khóa tiếp theo).

Mọi chi tiết xin liên hệ

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

Địa chỉ: Đường Suối Lội, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM

Trung tâm dạy nghề lái xe Thái Sơn

Địa chỉ: Hẻm 366 đường Phan Văn Trị, Phường 5, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0919609489(Cô Ni) – 0912 618 489(Cô Hiền) – 0932715883 (thầy Hậu)

Website: www.wsc.edu.vn; Email: tuyensinh.taysaigon@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *