Từ ngày 25/05/2024, Trường Trung cấp Tây Sài Gòn sẽ có một số thay đổi về học phí tương ứng với thời gian học của từng đối tượng học viên cụ thể.

Lưu ý: Học phí hệ Trung cấp đã bao gồm lệ phí ôn thi và thi tốt nghiệp.

  1. Bảng học phí đào tạo hệ trung cấp chính quy:
  2. Bảng học phí đào tạo các khóa ngắn hạn:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *