Menu Đóng
hai thuong lan ong

Sách hay y học cổ truyền

Hải Thượng y tông tâm lĩnh (chữ Hán: 海上醫宗心嶺, Những lĩnh hội tâm huyết về ngành Y của Hải Thượng) là một bộ sách y học…

khai-giang-thang-9

Dược sĩ (tây y)

Dược sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, thực trạng nguồn nhân lực này còn thiếu ở hầu hết các loại trình độ