Menu Đóng

Kết quả học tập – Cập nhật 24/10/2019

* Nếu có thắc mắc, học viên liên hệ thầy Triết – 090.3371.097

Mã lớpLink tải về (định dạng xlsx)
19YS0903http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/19YS0903-CẦN-THƠ.xlsx
19YS0803http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/19YS-0802-KINH-7.xlsx
19YS0802http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/19YS0802-3-2.xlsx
19YS0801http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/19YS0801.xlsx
19YS0602http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/19YS0602-ĐÀ-NẴNG.xlsx
19YS0601http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/19YS06013-2.xlsx
19YS0501http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/19YS0501.xlsx
19YS0401http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/19YS0401-3-2-.xlsx
19YS0301http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/19YS0301-GIA-LAI-.xlsx
18YS1204http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18ys1204-BÌNH-ĐỊNH-.xlsx
18YS0904http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS0904-BÌNH-TÂN.xlsx
18YS0903http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS0903-3-2-.xlsx
18YS0902http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS0902TÂN-AN-.xlsx
18YS0901http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18ys0901.xlsx
18YS0802http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS0802-HOA-AN-.xlsx
18YS0801http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS0801-VĨNH-LONG-3-.xlsx
18YS0702http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS0702-TIỀN-GIANG-1.xlsx
18YS0701http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS0701-BẾN-TRE-3.xlsx
18YS0601http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS06013-2.xlsx
18YS0501http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS0501-CHÂU-THÀNH-AG.xlsx
18YS0402http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YS0402BINH-PHUOC-2.xlsx
18YS0301http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18ys0301.xlsx
17YS1202http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/17YS1202TINH_BIEN.xlsx
17YS1201http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/17YS1201VINH_LONG-2.xlsx
17YS1102http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/17YS1102LONG-XUYÊN-2.xlsx
17YS1003http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/17ys10033-2.xlsx
17YS1002http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/17YS1002.xlsx
17YS1001http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/17ys1001-VINH-LONG-1.xlsx
17YS0702http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/17YS07023-2.xlsx
18YD05http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18YD05.xlsx
18DY0501http://trungcapsaigon.edu.vn/tuvanonline/wp-content/uploads/2019/10/18DY0501DUOC-CO-TRYEN.xlsx
Zalo