Menu Đóng
khai-giang-thang-9

Dược sĩ (tây y)

Dược sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, thực trạng nguồn nhân lực này còn thiếu ở hầu hết các loại trình độ

Zalo